przedszkole dwujęzyczne warszawa Targówek

PODSTAWY JAZDY KONNEJ

Rodzaj zajęć: Zajęcia ruchowe

Dla wszystkich chętnych dzieci przedszkole oferuje naukę podstaw jazdy konnej oraz stałe zajęcia na koniach. Na terenie przedszkola mieszkają dwa kucyki: Foksi i Roksi. Dzięki temu przedszkolami uczą się jak o nie dbać.

przedszkole skandynawskie warszawa Targówek

JĘZYK ANGIELSKI

Rodzaj zajęć: Zajęcia edukacyjne

Zielone Przedszkole jest placówką dwujęzyczną. Oznacza to, że podczas codziennych działań język angielski jest używany jako drugi język komunikacji. W każdej grupie zatrudnieni są nauczyciele mówiący w języku polskim i angielskim oraz jeden nauczyciel mówiący jedynie po angielsku (8 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku). Dzięki takiemu rozwiązaniu dzieci na co dzień przebywają w środowisku stymulującym do posługiwania się dwoma językami.

przedszkole dwujęzyczne warszawa Targówek

ZAJĘCIA MUZYCZNE

Rodzaj zajęć: Zajęcia ruchowe

Te zajęcia są niezwykle cenne dla wszystkich przedszkolaków. Rytmika wspiera zarówno rozwój fizyczny, jaki i umysłowy. Zajęcia zawierają w sobie specjalne dobrane ćwiczenia i zabawy słuchowo-ruchowe i słuchowo-głosowe. To czas aktywnego słuchania muzyki i śpiewania piosenek oraz tworzenia ich interpretacji ruchowych oraz gry na instrumentach perkusyjnych. Zajęcia w doskonały sposób wspierają realizację podstawy programowej.

Zajęcia muzyczne prowadzi dla nas firma Muzaki.

przedszkole leśne warszawa Targówek

ZAJĘCIA TEATRALNO-DRAMOWE

Rodzaj zajęć: Zajęcia artystyczne

Rozwój twórczy oraz społeczno – emocjonalny jest dla nas szczególnie ważny. Dlatego każde dziecko ma możliwość uczestniczenia w zajęcia teatralno – dramowych. Pozwalają one na łączenie wszystkich typów dziecięcej ekspresji: ruchowej, plastycznej, muzycznej i słownej. W specjalnie przygotowanej do tego celu sali, dzieci mogą wcielać się w role, tworzyć scenografie, śpiewać i tańczyć. Na zajęciach niejednokrotnie wykorzystujemy efekty działań podczas pozostałych zajęć np. rytmicznych czy gimnastycznych. Zajęcia w doskonały sposób wspierają realizację podstawy programowej.

przedszkole skandynawskie warszawa Targówek

POZOSTAŁE ZAJĘCIA

Rodzaj zajęć: Zajęcia ruchowe

Dzieci mają także zorganizowane następujące zajęcia:

zajęcia matematyczno-logiczne, zajęcia językowe, zajęcia twórcze, gimnastyka, zajęcia relaksacyjne, warsztaty naukowe na zewnątrz i w budynku przedszkola, spotkania ze sztuką: teatrzyki, koncerty muzyczne, wyjścia do muzeów, spotkania z artystami itp.

Czas odbywania się tych zajęć dostosowany jest do potrzeb i możliwości dzieci. Zajęcia w doskonały sposób wspierają realizację podstawy programowej.

przedszkole dwujęzyczne warszawa Targówek

ZAJĘCIA ZE SPECJALISTAMI

Rodzaj zajęć: Zajęcia edukacyjne

Wiemy, jak ważna jest indywidualizacja w procesie kształcenia i wychowania. Aby w najlepszy sposób móc realizować to założenie na stałe współpracujemy ze specjalistami: psychologiem dziecięcym oraz logopedą. Organizują oni zajęcia dla dzieci i warsztaty dla chętnych rodziców. Służą pomocą nie tylko dzieciom, ale i nauczycielom oraz rodzicom.

Każde z dzieci ma w przedszkolu diagnozę, na podstawie której proponowane są zajęcia w indywidualny sposób wspierające każde z dzieci.

przedszkole skandynawskie warszawa Targówek

GIMNASTYKA

Rodzaj zajęć: Zajęcia ruchowe

Dwa razy w tygodniu dzieci uczestniczą w zajęciach gimnastycznych prowadzonych w języku angielskim. To świetny sposób na wspieranie rozwoju ruchowego, ale doskonalenie umiejętności językowych, ale także na Czasami odbywa się ona w budynku, a czasami na zewnątrz.