przedszkole dwujęzyczne warszawa Targówek

PODSTAWY JAZDY KONNEJ

Zajęcia ruchowe

Dla wszystkich chętnych dzieci przedszkole oferuje naukę podstaw jazdy konnej oraz stałe zajęcia na koniach. W programie znajduje się także nauka pielęgnacji koni należących do przedszkolaków.

przedszkole skandynawskie warszawa Targówek

JĘZYK ANGIELSKI

Zajęcia edukacyjne

Zielone Przedszkole jest placówką dwujęzyczną. Oznacza to, że podczas codziennych działań język angielski jest używany jako drugi język komunikacji. W każdej grupie zatrudnieni są nauczyciele mówiący w języku polskim i angielskim oraz jeden nauczyciel mówiący jedynie po angielsku. Dzięki takiemu rozwiązaniu dzieci na co dzień przebywają w środowisku stymulującym do posługiwania się dwoma językami.

przedszkole dwujęzyczne warszawa Targówek

ZAJĘCIA RYTMICZNE Z ELEMENTAMI TAŃCA

Zajęcia ruchowe

Te zajęcia są niezwykle cenne dla wszystkich przedszkolaków. Rytmika wspiera zarówno rozwój fizyczny, jaki i umysłowy. Zajęcia zawierają w sobie specjalne dobrane ćwiczenia i zabawy słuchowo-ruchowe i słuchowo-głosowe. To czas słuchania muzyki i śpiewania piosenek oraz tworzenia ich interpretacji ruchowych, gry na instrumentach perkusyjnych, a także nauki prostych tańców ludowych. Zajęcia w doskonały sposób wspierają realizację podstawy programowej.

przedszkole leśne warszawa Targówek

ZAJĘCIA TEATRALNO-DRAMOWE

Zajęcia ruchowe

Rozwój twórczy oraz społeczno – emocjonalny jest dla nas szczególnie ważny. Dlatego każde dziecko ma możliwość uczestniczenia w zajęcia teatralno – dramowych. Pozwalają one na łączenie wszystkich typów dziecięcej ekspresji: ruchowej, plastycznej, muzycznej i słownej. W specjalnie przygotowanej do tego celu sali, dzieci mogą wcielać się w role, tworzyć scenografie, śpiewać i tańczyć. Na zajęciach niejednokrotnie wykorzystujemy efekty działań podczas pozostałych zajęć np. rytmicznych czy gimnastycznych. Zajęcia w doskonały sposób wspierają realizację podstawy programowej.

przedszkole skandynawskie warszawa Targówek

POZOSTAŁE ZAJĘCIA

Zajęcia ruchowe

Dzieci mają także zorganizowane następujące zajęcia:

zajęcia matematyczno-logiczne, zajęcia twórcze, gimnastyka, zajęcia relaksacyjne, warsztaty naukowe na zewnątrz i w budynku przedszkola, spotkania ze sztuką: teatrzyki, koncerty muzyczne, wyjścia do muzeów, spotkania z artystami itp.

Czas odbywania się tych zajęć dostosowany jest do potrzeb i możliwości dzieci. Zajęcia w doskonały sposób wspierają realizację podstawy programowej.

przedszkole dwujęzyczne warszawa Targówek

ZAJĘCIA ZE SPECJALISTAMI

Zajęcia edukacyjne

Wiemy, jak ważna jest indywidualizacja w procesie kształcenia i wychowania. Aby w najlepszy sposób móc realizować to założenie na stałe współpracujemy ze specjalistami: psychologiem dziecięcym oraz logopedą. Organizują oni zajęcia dla dzieci i warsztaty dla chętnych rodziców. Służą pomocą nie tylko dzieciom, ale i nauczycielom oraz rodzicom.