Organizacja czasu w ciągu dnia

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 18.00, oprócz dni świątecznych oraz dni ustawowo wolnych od pracy. Realizacja podstawy programowej w przedszkolu odbywa się w czasie nie krótszym niż 5 godzin dziennie.

Aktywność na świeżym powietrzu

przedszkole dwujęzyczne warszawa Targówek

Dzieci przez większość dnia przebywają na dworze. Każde z nich posiada specjalne ubranie, dzięki któremu aktywność na świeżym powietrzu możliwa jest niezależnie od pogody.

Zajęcia dydaktyczne

przedszkole skandynawskie warszawa Targówek

Zajęcia dydaktyczne organizowane są zarówno w budynku przedszkola, jak i na zewnątrz.
 

Odpoczynek

przedszkole leśne warszawa Targówek

Po godzinie 13.30 we wszystkich grupach prowadzone są zajęcia wyciszające, o mniejszej aktywności ruchowej. W młodszych grupach organizowane jest leżakowanie dla chętnych dzieci.

przedszkole dwujęzyczne warszawa Targówek

GRUPY

Do przedszkola przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest grupa. W naszym przedszkolu jest pięć grup głównych po 24 osoby każda. Natomiast podstawa programowa realizowana jest w grupach maksymalnie 12 osobowych (około 5 godzin dziennie).

przedszkole dwujęzyczne warszawa Targówek

WYCHOWAWCY

Każda z grup posiada dwóch nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz nauczyciela porozumiewającego się tylko w języku angielskim. Dodatkowo w najmłodszych grupach zatrudniona jest pomoc nauczyciela.